Kā pasūtīt preci

Preci var pasūtīt :

  • izmantojot pirkuma grozu
  • pa telefonu
  • pa e-pastu

Gadījumā, ja klients nesaņem atbildi 2 dienu laikā, pasūtot preci pa e-pastu, zvanīt pa tālruni: 67160333, 26664333.

E-Lats SIA neglabā noslēgtos pirkuma līgumus. Atsevišķos gadījumos iespējama pirkuma dokumentu (čeks, preču pavadzīme) un garantijas kartes atjaunošana.